Door één of meerdere aandelen te reserveren/ te kopen wordt je coöperant van de Erkende Coöperatieve Vennootschap KAROOT.

Een aandeel kost 250€. Coöperanten kunnen maximaal 20 aandelen aankopen (5000€).

Als cöoperant ben je deel van het project, je wordt op de hoogte gehouden van alle vorderingen, ontwikkelingen en verwikkelingen van KAROOT. Je wordt jaarlijks uitgenodigd op de Algemene Vergadering van de Vennootschap, waar jouw mening en ideeën graag gehoord worden. We hebben besloten om het finale beslissingsrecht in handen van de werkers bij KAROOT te leggen, omdat zij ten slotte degenen zijn die het verhaal dagelijks waar maken en zich goed moeten voelen bij wat ze (moeten) doen en hoe het project vordert. Dit betekent absoluut niet dat we verder geen inbreng willen. We willen dat het project gemeenschapsgedragen is en willen van de toekomst van KAROOT een collectief gebeuren maken. Naast de jaarlijkse AV, zullen er nog activiteiten, denkdagen en workshops zijn, speciaal voor de coöperanten.

De jaarlijkse algemene vergadering vereist geen verplichte aanwezigheid, je hoeft dus als coöperant niet aanwezig te zijn, je aanwezigheid en inbreng wordt natuurlijk van harte geapprecieerd.

Meer info en details over de coöperanten structuur (aandeelhoudersstructuur) vind je in onze statuten (.pdf), het intern regelement (.pdf) en het ondernemingsplan (.pd). Wil je ook het financieel plan bekijken? Neem contact op met ons via hallo@karoot.gent, en we sturen je het document aangepast aan de huidige realiteit en nieuwe informatie. Als je een aandeel (of meerdere) reserveert vragen we om de statuten door te nemen. Deze vormen de basis van de onderneminging en het is belangrijk dat alle coöperanten akkoord zijn met de inhoud van de statuten. En kom als je kan met ons babbelen op een van onze infomomenten (zia data en locaties op de startpagina).

Vergeet niet dat je als coöperant kunt profiteren van een belastingvermindering van 45% via de tax shelter.