Om de Erkende Coöperatieve Vennootschap KAROOT op te richten, en met de vennootschap een eethuis te openen in de Brugse Poort, Gent, zitten we middenin een financieringscampagne om het startkapitaal bijeen te krijgen.

Naast de coöperantencampagne, die gelanceerd werd begin mei, waarbij we mensen aanspreken om coöperant te worden, gaan we nu op zoek naar winwinleningen (achtergestelde leningen) om ons (quasi) eigen vermogen uit te bouwen.

Een winwinlening is een instrument van de Vlaamse overheid om KMO's (ook zelfstandigen en vrije beroepers) te ondersteunen.

KAROOT winwinlening weetjes

Je geeft KAROOT een lening:

  • voor een termijn van minimum 5 en maximum 10 jaar (daartussen is de termijn bespreekbaar)
  • van minimaal €2000 en maximaal €75.000
  • met een rendement van 3,2% op openstaand kapitaal, bestaande uit:
    • een jaarlijkse rente van Min. 0,875% en Max. 1,75%,
    • plus een belastingkrediet van 2,5% op het openstaand kapitaal
  • met een overheidswaarborg van 40% in geval van “wanbetaling”
  • een overeen te komen aflossingsperiode: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks of eenmalig

Wil jij één van KAROOT haar winwinners worden? Contacteer ons via hallo@karoot.gent

Meer info en een simulatietool vind je via: