Een Coöperatieve Vennootschap wordt waar gemaakt door haar Coöperanten.

Door Coöperant te worden bouw je mee aan een plaats waar iedereen welkom is, waar iedereen goed kan eten en waar mensen op hun gemak kunnen zitten. Bij KAROOT ligt de focus op de verbindende rol van eten en niet op de economische. Je maakt mee een economisch model waar met een sociaal aspect dat door de onderneming autonoom wordt gedragen, en niet afhankelijk is van subsidies.

Op 13 augustus 2021 werd de Erkende Coöperatieve Vennootschap KAROOT opgericht. Op dat moment waren er 129 aandelen bindend gereserveerd. Ook na oprichting zijn we nog op zoek naar coöperanten. Om te verzekeren dat we een sterke basis hebben, zijn we nog op zoek naar coöperanten voor minstens 51 aandelen.

KAROOT aandelenbloemkool

Ben je even enthousiast als wij over het project? WORD KAROOT!

Door coöperant te worden, onderschrijf je de waarden, visie en missie van KAROOT en ga je akkoord met de statuten (PDF) en het intern reglement (PDF).

Lees hier wat het betekent om Coöperant te worden.

Via onderstaande link kan je coöperant worden. Vul in het formulier je juiste gegevens in, je ontvangt daarna van ons binnen de 48 uur een betalingsuitnodiging. Zodra je aandeel(en) volstort is (zijn), ben je coöperant bij KAROOT, Welkom!

Vergeet niet dat je kunt profiteren van een belastingvermindering van 45% via de Tax Shelter.

KAROOT is een bedrijf. Een investering in KAROOT is een belegging en is niet vrij van risico. De aansprakelijkheid voor een vennoot is evenwel beperkt tot zijn oorspronkelijke inleg. Dit betekent dat eventuele schuldeisers het privévermogen van de aandeelhouders niet kunnen aanspreken.

Er is geen financieel rendement op de investering, want de coöperatieve heeft geen winstgevend doel voor ogen.

KAROOT CV zal hoe dan ook maximaal 500.000 euro in totaal ophalen en niet meer dan 5.000 euro per coöperant. Hierdoor is geen enkele vorm van informatie en/of aanmelding bij de toezichthoudende instanties voor financiële markten (FSMA) vereist. Deze openbare oproep op het spaarwezen start op 10 mei 2021 voor een onbepaalde duur. Om onder de regeling van de Tax Shelter voor startende ondernemingen te vallen kunnen we als kleine vennootschap via die fiscale maatregel maximaal € 250.000 ophalen. De investeerders kunnen maximum € 100.000 per persoon en per jaar via de Tax shelter voor start ups investeren.